no_image

image

Octavia Estelle Butler

Prisbelønt afro-amerikansk science fiction-forfatter som utga tolv romaner og ennovellesamling. Den mest kjente av hennes romaner er "Kindred" (på norsk "Skyldfolk"), som i USA er trykket i mer enn ..image

Philip Kindred Dick

Philip Dick var en prisbelønt amerikansk roman- og novelle-forfatter hvis arbeider i hovedsak kategoriseres i genren science fiction. Sin første fortelling solgte han 23 år gammel i 1951, og etter ..image

Anthon Bernhard Elias Nilsen (Elias Kræmmer)

Anthon B. Nilsen var grunnlegger av firmaet Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. Han hadde en rekke tillitsverv og satt en periode på Stortinget for Høyre. Faren var seilskuteskipper og druknet under et forli..image

Åsulv Edland

Han har eksamen frå Kristiansand Lærerskole i 1966, og har seinere teke eksamen i historie og norsk ved Universitetet i Trondheim. Han vart journalist i NRK i 1970, og har arbeidd i opplysningsavdel..image

Harald Leif Johansen

Født i Romedal og senere bosatt i Sørum. Har siden 18 års alder arbeidet som kjøpmann og entrepenør, fra 1970 til 1998 som selvstendig næringsdrivende. Fra 1998 ansatt som prosjektleder og arbei..image

Morten M. Kristiansen

Bedre kjent som Morten M. har han vært avistegner i Nationen, Dag og Tid og Ny Tid. Best kjent for sine daglige baksidetegninger i Verdens Gang fra 1979 til 2011. Han er innkjøpt av Nasjonalgallerie..image

Henrik Wergeland

Hans diktning spenner fra det kosmologiske diktet Skabelsen, Mennesket og Messias til barnedikt som «Den prægtigklædte Sommerfugl» og fra undergangsdikt til. Skarp sosial tendens forekommer i blan..image

Knut Tornaas

Knut Tornaas har vokst opp på Frogner i Sørum. Etter examen artium ved Lillestrøm gymnas og fransk hovedfag, historie mellomfag og tysk grunnfag ved Universitetet i Oslo har han vært lektor i skol..