no_image

Svein Sandnes Bokforlag

Forlaget ble etablert i 2008 for å sysselsette forleggeren når han ble pensjonist. Svein Sandnes hadde mer enn 20 års praksis i forlagsbransjen før han i 1993 kom til NRK som kulturredaktør i NRK P2. Fra 2002 jobbet han med innhold knyttet til opplæring på nett, til dels i samarbeid med NDLA. Fra 2012 var han med på å etablere den digitale radiokanalen NRK P1+. Han ble pensjonist i 2014.

Boktilbudet

Ved bestilling av bøker utgitt av Svein Sandnes Bokforlag på nettstedet bokstabburet.no, gis det minst 12,5 % rabatt på ordinær pris.

For de antikvariske bøkene kommer det et tillegg for porto på den oppgitte pris, og bøkene sendes kunden sammen med en faktura for betaling. For en forsendelse på inntil en kilo med tykkelse fra 2 til 7 centimeter, er prisen for B-post for tida kr. 77,-. Dersom ikke annet forlanges, sendes bøkene med B-post.