no_image

Harald Leif Johansen

Født i Romedal og senere bosatt i Sørum. Har siden 18 års alder arbeidet som kjøpmann og entrepenør, fra 1970 til 1998 som selvstendig næringsdrivende. Fra 1998 ansatt som prosjektleder og arbeidsleder i et større entrepenørfirma i Oslo. Han har førerkort for alle typer kjøretøy. Han har offentlig yrkesbevis for ervervsdykking, og har som følge av dette gjennomført en rekke oppdrag med særdeles stor vanskelighetsgrad. Han har også fire internasjonale gullmedaljer for konstruksjon av anatomisk riktig verktøy.