no_image

Lars Gunnar Lingås

Lars Gunnar Lingås, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), har gjennom undervisning, faglitterære skrifter og forskning bidratt til den faglige utviklingen av sosialt arbeid og pedagogikk. Han har filosofisk doktorgrad fra Göteborgs universitet. I sin yrkeskarriere har han i tillegg til undervisning og forskning blant annet vært redaktør av Nordisk Sosialt Arbeid, redaksjonssjef i Universitetsforlaget og generalsekretær i Human-Etisk Forbund. I løpet av de siste tretti årene har han hatt en rekke undervisnings- og konsulentoppdrag innen etikkfeltet for helse- og sosialarbeidere og for pedagoger. Hans interessefelt er, i tillegg til etikk og yrkesetikk, sosialpolitikk, sosialfaglige spørsmål, pedagogikk og humanisme. Fra 2005 til 2016 var han knyttett til studietilbudene i karriereveiledning og lærerutdanning ved USN (tidligere høgskolene i Vestfold, Buskerud og Telemark), og som pensjonist er han fortsatt aktiv som forfatter, lokalpolitiker, foredragsholder og veileder.