no_image

Øivind Løken

Øivind Løken fikk tuberkulose som barn, og etter opphold på sanatoriet, bodde han en periode hos sin bestemor på Nedre Monsrud gård i Blaker. Han har skrevet fire bøker om sine besteforeldre Minda og Jørgen. Øivind ønsket etter militærtjenesten å utdanne seg til politimann. Han kom inn på aspirantkurs på Grønland politistasjon i Oslo, men ble avvist av Justisdepartementet under videre tjeneste ved Møllergata 19 fordi han var nærsynt. Han fikk i stedet jobb i fakturaavdelingen hos Norsk Sprængstofindustris hovedkontor på Egertorget i Oslo. I de tre årene han arbeidet der tok han handelsskole. I 1961 fikk han jobb i regnskapsavdelingen til Kværners avdeling på Sørumsand Verksted, hvor han ble værende 38 år til han gikk av med avtalefestet pensjon i 1999.