no_image

Anthon Bernhard Elias Nilsen (Elias Kræmmer)

Anthon B. Nilsen var grunnlegger av firmaet Anth. B. Nilsen & Co. Ltd. Han hadde en rekke tillitsverv og satt en periode på Stortinget for Høyre. Faren var seilskuteskipper og druknet under et forlis i Nordsjøen da gutten var seks år. Familien måtte flytte fra Svelvik til Christiania, der Anthon vokste i stor fattigdom sammen med sin syv år eldre bror Ingar og moren. Som disponent for Fredrikstad Dampsag startet han sitt eget trelastfirma i 1879. Etter hvert utvidet han forretningen til å omfattte industri-, import- og eksport-, agentur- og assuransevirksomhet. Mest kjent blant folk flest ble han for sitt populære forfatterskap under pseudonymet Elias Kræmmer.