no_image

Olaf Hofoss - En finnskogdikters liv og forfatterskap

Forfatter: Dag Kjensjord (red.)

Hofoss Historieforening har nå samlet disse fire bøkene i ei bok der også livshistorien til Olaf Hofoss fortelles. Han overtok farsgarden som 20-åring, gifta seg og fikk to barn. Men i 1924 skilte han seg og emigrerte til Canada.

Høgskolelektor Eva-Marie Syversen har bidratt til boka med en artikkel om Olaf Hofoss' forfatterskap. I boka er også de fire bygdefortellingene trykket opp på nytt. Samlet gir det et godt bilde av den skogfinske kultur og identitet.