no_image

Med rett til å varsle

Forfatter: Anders Hellebust

Anders Hellebust arbeidet som kaptein i Forsvarets etterretningsstab da han ble oppfordret til å ta magistergraden i statsvitenskap. Gjennom dette arbeidet oppdaget han at embetsmenn i forsvars- og utenriksdepartementet hadde holdt noe hemmelig for de politiske myndigheter.

Da Arbeiderbladet 8. februar 1975 offentliggjorde deler av avhandlingen, åpnet det for den viktigste debatten om norsk sikkerhetspolitikk på lenge. Det ble nedsatt et utvalg til undersøkelse av saken. Det meste av deres frapport var hemmelig - inntil Pax offentliggjorde den.