no_image

Sviket

Forfatter: Harry Rødner

Regjeringen i London fikk fram mot sommeren 1945 entydig informasjon om forberedelsene til utryddelsen av jødene, også de norske. Selve Donau-aksjonen ble kort referert i regjeringen som et "utenrikspolitisk anliggende".

Gjennom religiøs retorikk beskyldte regjeringens presseorgan "Norsk Tidend" jødene for svik, og for å forårsake sin egen skjebne. "De hvite bussene" reddet ikke norske jøder. De ble utelatt fra listene som lå til grunn for fanger som skulle bringes ut av Tyskland.