no_image

Da Norge ville bli atommakt

Forfatter: Lars Borgersrud

Teksten til stortingsproposisjonen i 1947 var skrevett av Gunnar Randers, forskningsdirektør ved FFI i samarbeid med forsvarsminister Jens Christian Hauge. Men det stod ingen ting i proposisjonen om at hovedformålet var en reaktor som kunne produsere spaltbart materiale til kjernevåpen!

Tvert imot ble det militære formålet eksplisitt dementert i proposisjonen. Atomprosjektet vokste, og i 1948 ble det skilt ut fra FFIs fysikkavdeling og overført til stiftelsen Institutt for atomenergi (IFA). Borgersrud antar at sluttstrek for denne forskningen ble satt i 1968.