no_image

Marcus Thrane - en foranskutt sosialdemokrat

Forfatter: Harald Berntsen

Harald Berntsen viser oss at mens Karl Marx i London forberedte sitt hovedverk "Kapitalen", var Thrane opptatt av anarkister fra Proudhon til Stirner, de klassiske økonomene Smith og Ricardo og de franske fysiokratene Mirabeau og Quesnay.

I tillegg baserte Thranes sosialisme seg på de naturrettslige grunnprinsippene til John Locke og Thomas Paine. Pierre-Joseph Proudhon var Thranes fremste teoretiske læremester. Han kan umulig ha lest Marx' kritikk av Proudhon i "Filosofiens elendighet" fra 1847.