no_image

Ei kalka grav

Forfatter: Jon O. Lorentzen

Den daue mannen i betongblokka syner seg å vera kledehandlar Melchior Gambrowitz, som hadde forsvunne sporlaust frå byen niande april 1940. Politisjef Elgesen slår umiddelbart fast at saka er forelda.

Til byen kjem likevel Kapar Grossmann frå Jewish Documentation Center i Wien for å undersøkje saka nærare. Han løyser gåta om korleis Melchior Gombrowitz vart drepen og kven som sto for ugjerninga.