no_image

Fra lærerautoritet til elevdiktatur. (Lærernes Lille Røde)

Forfatter: Øystein Kvamme Skjæveland

Med Reform '94 og den støttepilar Opplæringsloven fra 1998 er elevene blitt utrustet et veritabelt panservern av rettigheter som gjør dem tilnærmet urørlige. De unge har fått systematisk opplæring i å klage og stiller strenge krav til lærere og skoleledere, men ikke til seg selv.

I de siste kapitlene i boka gir Skjæveland oss god innsikt i saken rundt den brutale voldsanvendelsen lektor Clemens Saers ble utsatt for av en elev ved Oslo Handelsgymnasium torsdag 15. mai 2014. Forfatter og forlegger er blitt enige om at det vil gå 50 kroner til Saers for hver bok som selges.