no_image

Jødeaksjonen og nye gråsoner

Forfatter: Tore Pryser

Boka inneholder 25 spennende historier om så ulike personer som Astrid Døvle Dollis som forsøkte å foreta endringer i Qvislings regjering og jernbanemannen Nils Haugen som høyst ufrivillig ble Henry Rinnans "negative agent".

To av fortellingene i boka dreie seg om jødeaksjonen 26. november 1942 da 529 jøder ble uttransportert fra Oslo med "Donau". Den ene om folk fra LO som deltok i aksjonen, og den andre om to som på mirkuløst vist slapp unna.