no_image

Malmen og sverdet. Finn Arnessons saga

Forfatter: Edvard Eikill

Snorres kongesagaer tegner et bilde av Finn Arnesson som en pågående og heftig mann, svært direkte i både ord og gjerning, og hele tida rettlinjet og tvers igjennom hederlig. Slik er også mannen Edvard Eikill skildrer i romanen "Malmen og sverdet".

Finn Arnesson var kong Olavs nærmeste rådgiver og venn. Han var også lendmann for Olavs sønn, kong Magnus, og Olavs halvbror kong Harald. Etter at sistnevnte på en listig måte hadde fått tatt livet av Finns bror Kalv på Fyn i 1051, brøt han med kong Harald Hardråde og gikk i tjeneste for danskekongen Svein Estridssønn som jarl i Halland. Der døde han som gammel mann ca. 1065.