no_image

Før i tida

Forfatter: Asbjørn Langeland

Boka er en samling av 39 artikler som Asbjørn Langeland har skrevet de siste 15 åra, de fleste i Sørum-Speilet, medlemsbladet til Blaker og Sørum historielag. Med Anders Henriksen som bilderedaktør inneholder boka nærmere 200 bilder.

Boka er inndelt i sju avdelinger. Først artikler om mennesker som på ulikt vis var fra Sørum. Så om politikk og samfunn. Litt om livet i bygda, og en avdeling om landbrukets historie. Langeland gir oss innblikk i folketellingene på 1800-tallet, og avslutter med en artikkel om Sudreim-ætta.