no_image

Saksens hemmelighet

Forfatter: Liv Mjelde

Liv Mjelde har klart å fortelle denne lite kjente historien fra krigsårene med et blikk nedenfra. Samtidig spør hun hvorfor vi ikke etter krigen tok et kraftigere oppgjør med nazismens menneskesyn, med dens rasisme, forakt for svakhet og kvinnesyn.

Jurij Salnikov var en av 150 barn som ble født av sovjetiske kvinner i fangeleirene i Norge i løpet av krigsårene. Her ble de verken innskrevet i fødselsregistre eller kirkebøker. Tilværelsen ble heller ikke lett når mødrene kom tilbake til Sovjetunionen med sine barn og ville registrere dem.