no_image

Svik, gråsoner og heltemot

Forfatter: Tore Pryser

Tore Pryser mener at det fortsatt er det nasjonsbyggende synet på okkupasjonstida som 73 år etter at krigen var slutt preger mye av historiefortellingene på de fem årene: På den ene sida nazister som sviktet, på den andre sida de aktive i motstandskampen.

Tore Pryser vil med de mange eksemplene som er omtalt i denne boka vise oss at mange av de mest interessante personene i okkupasjonshistorien befant seg i gråsonen mellom å være "helt" og "skurk".