no_image

Kunsten å utmatte ungdom

Forfatter: Egil Børre Johnsen

Forfatterens innfallsvinkel er skolespråket. Hvordan omtaler myndighetene skolen? Hva er gjengs språkbruk innenfor systemet? Og hvordan er elevenes møte med fagene?

Når så mange elever faller utenfor, kan det skyldes en for teoretisk overvekt, skriver forfatteren. I stedet for akademia, teoretiserte yrkesfagprogrammer og en syltynn lærlingeordning etterlyser han en skole der alle elever får noe de ønsker og evner å gripe.