no_image

Vi redder et stykke norsk kulturhistorie

Forfatter: Svein Sandnes (red.)

Dette er både en fortelling om en unik amcar-klubbs første 40 år og en presentasjon av alle de modellene Packard, Studebaker, Willys, Hudson, Nash, DeSoto, Frazer, Kaiser og Henry J produserte fra 1946 til 1966.

Etter hvert er det blitt enklere å importere amerikanske biler fra USA. Eight Amcars Club har helt fra starten lagt vekt på å samle flest mulig av de bilene som ble solgt i Norge som nye - biler med en norsk historie. Derfor er dette også blitt et viktig kulturhistorisk oppslagsverk.