no_image

Men slikt forekommer da ikke i Norge!

Forfatter: Sigurd Haga

Forfatteren har i nærmere 40 år undervist på ulike nivåer fra barneskolen til universitetet. I 1989 ble han usaklig oppsagt som undervisningsleder ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Han inngikk en avtale som ble stadfestet ved dom i Oslo byrett om at han skulle ha en tilsvarende stilling i staten resten av sitt arbeidsliv. Men denne avtalen ble trenert helt til han gikk av med pensjon.

En må ha lov til å si at det hele toppet seg i januar 2007, da den samme nytilsatte avdelingssjefen som i 1989 hadde gitt ham sparken sammen med den kollegaen som hadde feilinformert ledelsen, nå - 18 år seinere oppga Sigurd Haga som den sannsynlige person til å ha kommet med mordtrusler overfor Gerd-Liv Valla!