no_image

Skabelsen, Mennesket og Messias

Forfatter: Henrik Wergeland

Den unge teologens grensesprengende forsøk - på vers - på å vise hvordan menneskene ble skapt, hvordan de har levd sitt liv på jorda og hvordan Jesus gjennom sin død vinner over prester og tyranner slik at menneskene kan leve i samsvar med den åndskraft som tok bolig i dem da det første mennesket ble skapt.

Willy Dahl skriver i Norges litteratur, bind 1 fra 1981: "Alle som har skrevet om "Skabelsen, Mennesket og Messias" har vært enige om at det er første del, "Skabelsen", som rager høyest som diktning. Her er det mest fantasi, mest bildesyner, mest språklig kraft. Men det er å gjøre vold mot verkets helhet å neglisjere det politiske opprørsstoffet i "Mennesket". Her konkretiseres åndens søken mot sitt opphav - Gud - i folkenes kamp for sosial og politisk frihet. Å isolere "Skabelsen" fra resten av verket er å ufarliggjøre det."