no_image

Emigrantlitteraturen

Forfatter: Georg Brandes

Den første forelesningen i en serie "Hovedstrømninger i det nittende aarhundreds litteratur" Georg Brandes holdt høsten 1871 ved Universitetet i København.

Det kan i dag være vanskelig å forstå med hvilken kraft denne boka i 1872 traff den danske borgerlige offentligheten. Allerede skremte av ideene bak Pariserkommunen, samlingen av de politisk ambisiøse bøndene i Venstre og en gryende arbeiderbevegelse, stod her en av deres egne, den intellektuelle jødiske grosserersønnen, fram og forkynte "menneskehedens store friheds- og fremtidstanke".