no_image

Kamrer Lassman

Forfatter: Emilie Flygare-Carlén

Boka er karakterisert som Sveriges første humoristiske Stockholmsroman. Ved siden av problemene knyttet til Lars Fredrik Lassmans frierferd og intrigene rundt hans giftermål med den unge Lisa, får vi et levende inntrykk av livet i Stockholm på 1840-tallet.

"Kamrer Lassman - Så som gammal ungkarl och äkta man - teckning af stockholmslifvet" er Emilie Flygare-Carléns niende roman, og den første med handling fra Stockholm, som hun flyttet til i 1839. Det er et åpenbart kvinneblikk som følger den halvgamle ungkaren som forgjeves søker en passende ektemake, og til sist bestemmer seg for å overlate valget til skjebnen.