no_image

Sorrento, esse! - en dannelsesreise

Forfatter: Morten M. Kristiansen

En halsbrekkende fortelling om hvordan to ungdommer fra Majorstua i Oslo på slutten av 1960-tallet under konstant påvirkning av alkohol og hasj kommer seg gjennom Europa til Sorrento og Capri og tilbake.

Akkurat som Morten M. er jeg-personen Morten tegner med utdanning fra Westerdals reklameskole, og har også en sterk interesse for biler generelt og italienske biler spesielt. Han gjør også opprør mot det bestående samfunnet, men befinner seg milevis fra den samtidige ml-bevegelsen. Han vil vekk fra Oslo og trangsynte nordmenn, vekk fra sosial-demokrater, marxister og formynderstaten. Han vil ut i Europa for å få næring til kreativiteten og fantasien.