no_image

Årsakene til den annen verdenskrig

Forfatter: A.J.P, Taylor

Oversatt av Jens Reinton. Pax-bok nummer 90.

Omslag av Jan Gjerde.