no_image

Wittfenstein - språkets betvinger

Forfatter:

Innledning, utvalg og oversettelse av Anfinn Stigen.. Pax filosofiske bibliotek redigeres av Jon Elster. Pax-bok nummer 82.

Omslag av Bruno Oldani.