no_image

Det nye venstre

Forfatter: C. Wright Mills

Oversatt av Johan Ludwig Mowinckel. Pax-bok nummer 58.

Omslag av Jan Gjerde.