no_image

Salamanderkrigen

Forfatter: Karel Capek

Oversatt av Dagny Gjerdrum. Denne utgaven er språklig revidert av Olav Rytter. Pax-bok nummer 45.

Omslag av Anisdahl/Christensen.