no_image

Byen og samfunnet

Forfatter:

Foredrag av Erik Brofoss, Johan Galtung, Piet Hein, Gullik Kollandsrud, Erik Langdalen, P.A. Mellbye, Chr. Norberg-Schulz.

Omslag av Jan Gjerde.