no_image

Ung profil

Forfatter:

Forord av Tore Linné Eriksen. Pax-bok nummer 40. Omslag av Aild Kristo.

De essays som er med i samlingen er utvalgt av følgende jury: Kyrre Haugen Bakke, Per Thv. Eggesvik, Tore Linné Eriksen og Steinar Stjernø.