no_image

USA og den tredje verden.

Forfatter: David Horowitz

Oversatt av Johan Ludvig Mowinckel. Pax-bok nummer 38.

Omslag av Arild Kristo.