no_image

Dogmet om Jesus

Forfatter: Andreas Edwien

Boka blottlegger kirkelærens konflikt med det historiske sannhetskrav og stiller debatten om den historiske Jesus i en ny situasjon. Den kan leses av alle tenkende mennesker og angår særlig sterkt alle kirkemedlemmer.

Omslag ved Arild Kristo.