no_image

Lønn, skatt og det gode liv

Forfatter: Arild Haaland

Alt for meget politisk aktivitet kastes bort på utenrikspolitiske spørsmål, som vi allikevel ikke kan ha noe herredømme over, hevder Arild Haaland i denne boka.

For alle som er opptatt av morgendagens samfunn vil Haalands bok være en inspirasjonskilde og en stimulans til ny og livlig debatt om et gammelt tema - statens skattepolitikk. Omslag ved Arild Kristo.