no_image

Til lykke med dagen

Forfatter: Jens Bjørneboe

Hva gjø vi i det hele tatt med avvikerne - de som er "annerledes" - når de slippes løs på oss "normale"? Gang på gang har Jens Bjørneboe reist disse spørsmålene, først i en eksplosiv artikkelserie i Dagbladet. Nå som skuespill.

"Til lykke med dagen!" er levende teater, det er utradisjonelt, unaturalistisk. Bjørneboe har benyttet seg av den moderne musical, som med sterke virkemidler stiller en overfor et fundamentalt og nærgående spørsmål: Hvem er egentlig mest ufrie og avvikende, dumme, kyniske og grusomme - de innenfor eller de utenfor murene?