no_image

Samfunn og frihet

Forfatter: Karl Marx

En grunnbok for filosofer, sosiologer og historikere, men først og fremst for den alminnelige politisk interesserte leser.

En antologi ved Jon Elster. Oversatt av Tom Rønnow. Omslag ved Arild Kristo.