no_image

Strategi for sosialisme

Forfatter: Fritt forum, Arbeiderbevegelsens Studentforbund

Samfunnet gjennomgår nå en revolusjonær utvikling som vi selv må lede ved hjelp av forskning og planlegging.

Fritt forum, Arbeiderbevegelsens studentforbund ble stiftet i desember 1962. Omslag ved Arild Kristo.