no_image

Sosialisme og fred

Forfatter: Gutorm Gjessing

Den demokratiske sosialismen kan gi muligheter for fred. Men da må den bygge på en global følelse som utelukker allianse med noen av maktblokkene.

Gutorm Gjessing ble i 1947 utnevnt til professor i etnografi ved Universitetet i Oslo. Omslag ved Jan Grimsrud.