no_image

Fred er å skape.

Forfatter: Karl Evang.

Dette er frimodige ytringer som utfordrer og klargjør, overbeviser og egger til motsigelse.

Karl Evang var helsedirektør fra 1938 til 1972. Omslag ved Arild Kristo,