no_image

Nye veier til fred

Forfatter:

20 år etter Hiroshima er menneskeheten like langt fra en varig og trygg fred. Behovet for debatt om nye veier til fred er blitt større fordi de gamle ikke synes å føre fram.

Innledninger av Anders Bratholm, Johan Galtung, Reiulf Steen og Nils Ørvik. Avslutning ved Gudmund Harlem. Manuskriptet er utarbeidet av Einar Olsen. Omslag ved Arild Kristo.