no_image

Krøniker fra garnisonsbyen

Forfatter: Sophus Bauditz

Heftning. Femte utgave. Trykt ialt i 12.500 Expl. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kjøbenhavn og Kristiania, 1906. 325 s.

Garnisjonsbyen det handler om er Århus, hvor Sophus Bauditz vokste opp. Man følger en rekke personer i årene omkring krigen i 1864. Og det er ingen overdrivelse å si at disse personene opplever krigen på en ganske annen måte enn dem som var vitne til slaget ved Dybøl mølle.