no_image

Uversskyer

Forfatter: Kristofer Uppdal

Solid biblioteksbind. Stempel på forsats og titttelside: "Norsk Rikskrinngkasting. Bibliloteket" og "Utgått fra biblioteket i Norsk Rikskringkasting". Forlagt av Erik Gunleikson, Risør, 1917. Førsteutgave. 181 s.

Boka inneholder 21 essays. Blant disse er "Kristiania-andletet", "Kjøpenhamn-andletet", "Stockholms-andletet" og "Trondheims-andletet", som alle forsøker å karakterisere de fire byene. Tittelessayet "Uversskyer" beskriver den krigshissing som fant sted i Sverige ved starten av første verdenskrig.