no_image

Amos Barton og vanlagnaden hans

Forfatter: George Eliot

Hefta med originalt omslag. Paa norsk ved Henr. Rytter. Innleiing ved Knut Liestøl. Det norske samlaget, Oslo, 1919. 99 s.

Om boka skriver Knut Liestøl: "Aldri hev livet i the Midland Couties vore skildra med større dugleik og meir finkjensle. Det er ikkje noko romantisk eller uvanlegt ved dei folki og dei hendingane ho skildrar. Det er ei realistisk skildring av vanlege folk. Men det er gjort slik at me ser attum den kvardagslege yverflata og øygner sjæledjupner som me aldri hadde venta aa finna hjaa slike folk."