no_image

Kvinderegimente

Forfatter: Karl A. Tavaststjerna

Privat innbinding med skinnrygg og skinnforsterkede hjørner. Dedikasjon: Esther Thrine Solheim. (Frk Thrine). Autoriseret oversættelse av Peter Nansen. Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn 1895. 399 s.

Romanen har undertittelen "Finsk landsbyroman", og er en satire over de romantiske holdningene enkelte intellektuelle i byene hadde i forhold til det finske bondesamfunnet.