no_image

To fortællinger

Forfatter: B. S. Ingemann

Privat skirtingbind med en slitt rygg. Dedikasjon: Til Inga, jul 1909 fra tante Elisa. Med portrett av forfatteren. Gyldendalske Boghandels Forlag, Kjøbenhavn 1903. 391 s.

Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) var dansk salmedikter og forfatter av historiske romaner. Han arbeidet som lektor i danske språk ved Sorø Akademi. I Ingemanns fortellinger kan det spores en retning bort fra den rene fantasidiktning til en mer virkelighetstro skildring.