no_image

Et folketog

Forfatter: Johan Bojer

Enkelt helshirting forlagsbind. Dedikasjon på første tittelside: "Til Brita. Julen 1917." og på andre tittelside: "Brita K.E. Skåla". Tredje oplag. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kristiania og Kjøbenhavn, 1909. 186 s. "Første oplag av denne bok utkom i 1896, det andet aaret efter. Denne tredje utgave er litt revidert."

Et hovedsynspunkt i "Et folketog" er at den stadige politiseringen av sinnene etter hvert fører til at politikken tar over den plassen som særlig i landdistriktene religionen har hatt. "Det er fyrste gongen at det i bokheimen hev vorte halde domedag til gagns over politiken vaar," skreiv Arne Garborg i sin anmeldelse av boka.